Holine

0989 293 465 (Ms.Thương)
0902 764 777 (Mr.Đại) thuong.nguyen@songvietwater.com

Trụ sở

448 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM
0902 764 777 (Mr.Đại)
dai.nguyen@songvietwater.com

Xưởng

275 An Phú Đông 3, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
thuong.nguyen@songvietwater.com

Liên hệ Sóng Việt