Hệ thống nước DI-ORION

Hệ thống nước DI-ORION. Xử lý nước tinh khiết cho thị trường dược phẩm, thuốc generic, chăm sóc…