Bộ lọc đĩa Hydrotech

Discfilter cung cấp một khu vực lọc lớn trong một dấu chân nhỏ để đánh bóng nước thải…

FILTROMAX Disc

Các bộ lọc đĩa FILTROMAX ™ là độc lập, tất cả các hệ thống lọc đĩa tự động…

Hệ thống nước DI-ORION

Hệ thống nước DI-ORION. Xử lý nước tinh khiết cho thị trường dược phẩm, thuốc generic, chăm sóc…