Bộ lọc đĩa Hydrotech

Discfilter cung cấp một khu vực lọc lớn trong một dấu chân nhỏ để đánh bóng nước thải…