Hoá chất HYDREX 7310

Chất diệt khuẩn Dòng Hydrex 7000 Được sử dụng để kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn,…