HỆ THỐNG LỌC THAN – KHỬ SẮT TẬP ĐOÀN SAMSUNG – LỌC HÓA DẦU LONG SƠN – BÀ RỊA VŨNG TÀU

HỆ THỐNG LỌC THAN – KHỬ SẮT

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT: SÓNG VIỆT WATER

  • Hệ thống xử lý nước khử sắt liên tục công suất từ 150m3/h.

Trả lời