HỆ THỐNG NƯỚC DI 4.8 m3/h-CÔNG TY II-VI VIỆT NAM, KCN VSIP, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

HỆ THỐNG NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT DI

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT: SÓNG VIỆT WATER

  • Hệ thống cung cấp nước DI liên tục công suất từ 4 – 4.8m3/h.
  • Trong điều kiện vận hành trong trạng thái bình thường điện trở nước luôn đạt  >= 18 Megaohm, tương đương độ dẫn điện <= 0.055 µS/cm
  • Hoạt động với lượng nước thải bỏ (RO1) < 30%.

Trả lời