Nước cất 1 lần & 2 lần

Có 2 loại nuoc cat được sử dụng phổ biến là nước cất 1 lần và nước cất 2 lần, mỗi loại đều có những quy định riêng về tiêu chuẩn. Nếu bạn vẫn còn mơ hồ về tiêu chuẩn của các loại nước trên thì bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn một cách cụ thể.

Nước cất 1 lần là nước được sản xuất từ máy cất nước một lần với nước nguyên liệu đã được khử Ion và diệt khuẩn trên dây chuyền tự động hóa.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 • Hàm lượng cặn, SiO2 mg/l ≤ 1
 • Amoniac và muối amoni (NH4), mg/l ≤ 0,05
 • Sunfat (SO4), mg/l ≤ 1
 • Clrua (Cl), mg/l ≤ 1
 • Sắt (Fe), mg/l ≤ 0,03
 • Đồng (Cu), mg/l ≤ 0,001
 • Nhôm (Al), mg/l ≤ 0,01
 • Độ cứng (Ca + Mg), mg/l ≤ 2
 • pH 5,5-6,5
 • Độ dẫn điện riêng, MS.cm-1 ≤ 5
 • Tổng chất rắn hoà tan (TDS) ≤3

Nước cất 2 lần là nước cất 1 lần được cất thêm lần nữa, nước cất 2 lần được sử dụng trong y tế, bệnh viện, phòng thí nghiệm

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 • Hàm lượng cặn SiO2, mg/l ≤ 0.02
 • Amoniac và muối amoni (NH4), mg/l ≤ 0,00
 • Sunfat (SO4), mg/l ≤ 0,4
 • Clrua (Cl), mg/l ≤ 0,02
 • Sắt (Fe), mg/l ≤ 0,01
 • Đồng (Cu), mg/l ≤ 0,0001
 • Nhôm (Al), mg/l ≤ 0,001
 • Độ cứng (Ca + Mg), mg/l ≤ 0,00
 • pH 5,5-6,5
 • Độ dẫn điện riêng, MS.cm-1 ≤ 1
 • Tổng chất rắn hoà tan (TDS) ≤ 0,5

Nước cất 1 lần, nước cất 2 lần có chất lượng tương đương với nước dùng trong phòng thí nghiệm để phân tích loại 2 theo TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)

Trả lời